Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregels voor boetes en clementie

De Autoriteit Consument & Markt kan overtredingen bestraffen met een boete. Het bepalen van de hoogte van een boete is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, stelt ACM een passende boete vast. Deze beleidsregels geven inzicht in de factoren die de hoogte van de boete bepalen bij overtredingen van de mededingingsregels, de aanbestedingsregels, consumentenwetgeving en energie- en telecomwetgeving.

Boetebeleidsregel ACM

Clementie bij kartels

Zit u of uw onderneming in een kartel of is dat in het verleden gebeurd? Dit is een overtreding van de Mededingingswet. U kunt dit zelf bij het clementiebureau van ACM melden. Mogelijk krijgt u dan geen boete, of een lagere boete. Het Besluit Clementie bevat het clementieprogramma. Daarin staat beschreven hoe ACM met clementieverzoeken omgaat.

Besluit Clementie

English version of the Leniency Decision

Meer weten over het indienen van een clementieverzoek?

Meld uw kartel