Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meedoen aan aanbestedingen

Schrijft u in op een aanbesteding? Dan mag u geen afspraken maken met concurrerende inschrijvers. Zulke afspraken zijn in strijd met het kartelverbod. Maar onder strikte voorwaarden mag u wel een ‘combinatieovereenkomst’ sluiten. Hieronder leest u meer.

Waar moet u op letten als u inschrijft op een aanbesteding?

Doet u mee aan een aanbesteding en kunt u de opdracht zelfstandig uitvoeren? Dan moet u zelfstandig inschrijven, dus niet samen met concurrenten. En als u inschrijft, geldt:

  • U mag uw deelname niet bespreken met concurrenten en zelfs niet vragen of ze ook meedoen.
  • U moet zelfstandig uw prijs bepalen.
  • U mag niet met concurrenten afspreken wie aan welke aanbestedingen meedoet.

Let op! Als u de concurrentieregels overtreedt, kunt u worden uitgesloten van aanbestedingen. Lees meer hierover op de site van PIANOo .

Waar moet u op letten als u inschrijft met een combinatieovereenkomst?

Kunt u een opdracht niet zelfstandig uitvoeren? Dan kunt u samen met een concurrerend bedrijf inschrijven op de aanbesteding. Houd u dan aan de regels voor combinatieovereenkomsten. Download en doorloop de Handleiding combinatieovereenkomsten  (PDF, 744kb) van het Ministerie van Economische Zaken. U moet er zelf voor zorgen dat u aan de regels voldoet. Anders kunnen u en het concurrerende bedrijf boetes krijgen voor overtreding van het kartelverbod.