Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze ontwerp codebesluit verdelen kosten verwijderen gasaansluiting

De ACM heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland en Denktank gasverlaters.

Partijen geven hun visie op de 50/50 kostenverdeling van de verwijdering van de gasaansluiting en de 100 % socialisatie van de verwijderkosten in de periodieke aansluitvergoeding. Ook gaan partijen in op de voorgesteld nadere invulling van de verwijdertaak van de netbeheerders in de Tarievencode gas.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om NBNL opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Denktank Gasverlaters op ontwerpcodebesluit verdeling verwijderkosten gasaansluiting (PDF - 375.6 kB) Zienswijze Netbeheer Nederland verwijderkosten gasaansluiting (PDF - 640.27 kB)