Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codevoorstel kosten verwijderen gasaansluiting

Voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes energie over de verdeling van de kosten van het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting.

De aanleiding van het codevoorstel is een motie van Kamerlid Van der Lee, die de Tweede Kamer op 12 maart 2019 heeft aangenomen. In die motie wordt de regering verzocht voor de korte termijn een variant uit te werken waarbij de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting 50/50 worden verdeeld over de huiseigenaar en de netbeheerder. Naar aanleiding van de motie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan Netbeheer Nederland gevraagd “het voortouw te nemen om een variant uit te werken waarbij de kostenverdeling en regelgeving worden vormgegeven conform de motie”. Daarbij dient volgens de minister “geborgd (…) te worden dat de bewoner altijd de helft van de kosten draagt en dat de netbeheerder de andere helft van de efficiënte kosten mag opnemen in een gereguleerd tarief.” Het codevoorstel geeft volgens Netbeheer Nederland invulling aan dat verzoek van de minister.

Concreet stelt Netbeheer Nederland voor om te regelen dat de netbeheerder de gasaansluiting mag verwijderen indien de aansluitovereenkomst is beëindigd. Daarnaast wil Netbeheer Nederland dat netbeheerders het verwijderen van de aansluiting met maximaal één jaar mogen uitstellen, onder de voorwaarde dat de voormalig aangeslotene aantoont dat de aansluiting binnen afzienbare tijd weer in gebruik wordt genomen. Als er sprake is van een dergelijke opschorting vindt Netbeheer Nederland dat netbeheerders de periodieke aansluitvergoeding (PAV) in rekening mogen blijven brengen bij de voormalig aangeslotene.

Voor de kosten van het verwijderen stelt Netbeheer Nederland voor om te regelen dat een netbeheerder nog slechts de helft van de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting in rekening brengt bij de voormalig aangeslotene. Daarnaast wil Netbeheer Nederland geregeld hebben dat netbeheerders de andere helft van de kosten mogen verwerken in de periodieke aansluitvergoeding, die alle (overige) aangeslotenen betalen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel verdelen kosten verwijderen gasaansluiting (PDF - 1.66 MB)