Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afnemer krijgt geen kosten meer in rekening gebracht bij een verzoek om zijn gasaansluiting te verwijderen

De ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de tarievencode gas te wijzigen. Met dit codebesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers. Een kleinverbruikaansluiting is een aansluiting die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Een afnemer met een kleinverbruikaansluiting krijgt hierdoor geen kosten meer in rekening gebracht als deze verzoekt om zijn gasaansluiting te verwijderen. Daarnaast wordt in dit codebesluit een nadere invulling gegeven aan de verwijdertaak van de netbeheerder, in het geval dat een aangeslotene de netbeheerder verzoekt de aansluiting tijdelijk fysiek af te schakelen.

Aanleiding voor de codewijziging is het codevoorstel van Netbeheer Nederland en de op 26 februari 2021in werking getreden gewijzigde Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas, van 7 december 2020. Deze Regeling schrijft voor dat de verwijderkosten van een gasaansluiting volledig worden verrekend in de periodieke aansluitvergoeding van degenen die aangesloten blijven op het gasnet. Degene die permanent geen gas meer geleverd wenst te krijgen dient een verwijderverzoek van de gasaansluiting in te dienen bij de netbeheerder. In dat geval zal de netbeheerder geen kosten meer bij de afnemer in rekening brengen. Dit verzoek kan laagdrempelig worden gedaan, bijvoorbeeld via mijnaansluiting.nl.

Dit besluit wijkt deels af van het ontwerpcodebesluit van 23 november 2020. De reden hiervoor is de op 26 februari 2021 inwerking getreden gewijzigde Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas en de hierop anticiperende zienswijze van Netbeheer Nederland. In haar ontwerpcodebesluit had de ACM al opgenomen het definitieve codebesluit aan te zullen passen op de door de minister van Economische zaken en Klimaat reeds aangekondigde wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas.

Lees het bericht in de Staatscourant

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?