Kruimelpad

Wijziging van codes energie

De ACM stelt de codes energie vast. Door ontwikkelingen in de energiemarkt kan het nodig zijn de codes energie te wijzigen. Op deze pagina leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Wie mogen voorstellen doen om codes energie te wijzigen?

Netbeheer Nederland en NEDU moeten altijd overleggen met brancheorganisaties van netgebruikers over wijzigingen die zij willen voorstellen. Brancheorganisaties zijn bijvoorbeeld Energie Nederland, VEMW of de Consumentenbond.

Wat doet de ACM met voorstellen om de codes energie te wijzigen?

Stelt Netbeheer Nederland of NEDU ons voor de codes energie te wijzigen? Dan kunnen wij kiezen uit 2 procedures: de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (UOV-procedure) of de reguliere procedure.

Meestal volgen we de UOV-procedure. Die heeft als voordeel dat we rekening kunnen houden met de zienswijzen van marktpartijen als we het besluit nemen. Lijkt het erop dat alle partijen het eens zijn met het voorstel? Alleen dan kiezen we de reguliere procedure. Die heeft als voordeel dat we het besluit sneller kunnen nemen.

Wat gebeurt er als de ACM zelf voorstelt om de codes energie te wijzigen?

Zien wij zelf aanleiding de codes energie te wijzigen? Dan volgen we de stappen hieronder.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.