Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging Regulering grootverbruikaansluitingen gas

Voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes energie over de regulering van de grootverbruikaansluitingen gas.

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. De aanleiding voor het voorstel is de wijziging van de wettelijke taak van het aansluiten van grote gasaansluitingen. Netbeheerders hebben vanaf 1 januari 2020 tot taak de volledige aansluiting aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Tarievencode gas, de Aansluit- en Transportcode gas en de Gebiedsindelingscode gas.

Tevens stelt Netbeheer Nederland via dit codevoorstel voor om de huidige aansluitcategorieën voor aansluitingen groter dan 40 m3/h te vervangen door nieuwe aansluitcategorieën. De Tarievencode gas onderscheidt momenteel 21 categorieën voor aansluitingen groter dan 40 m3/h. Netbeheer Nederland stelt ten eerste voor om de categorieën die een vrijwel gelijk kosten- en tariefniveau kennen te groeperen, waardoor het aantal aansluitcategorieën wordt teruggebracht.

Daarnaast wil Netbeheer Nederland dat de aansluitcategorieën zijn ingedeeld op basis van het type net waarop is aangesloten, namelijk een hogedruknet of een lagedruknet. Momenteel geldt een onderscheid op basis van leveringsdruk. Hierdoor komt het voor dat aansluitingen op een hogedruknet in de aansluitcategorie voor een lagedruknet zijn ingedeeld. Netbeheer Nederland is van mening dat de voorgestelde indeling in aansluitcategorieën beter overeenstemt met de werkelijkheid en leidt tot tarieven die de kosten beter weerspiegelen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Regulering grootverbruikaansluiting gas (PDF - 7.12 MB)