Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit herindeling aansluitcategorieën gas

Met dit besluit wijzigt de ACM de Tarievencode Gas op voorstel van Netbeheer Nederland. 

Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van netbeheerders om naast aansluitingen voor kleinverbruikers ook de aansluitingen voor grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. In haar besluit van 17 december 2019 heeft de ACM de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging. Met dit besluit beoordeelt de ACM het voorstel van Netbeheer Nederland voor de herindeling van aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden.

Deze voorgestelde herindeling heeft als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door aansluitcategorieën samen te voegen, waar in de praktijk weinig onderscheid tussen wordt gemaakt. Daarnaast worden de aansluitcategorieën aangepast zodat de aansluittarieven beter overeenkomen met de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?
Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?