Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit aansluittaak regionale netbeheerders gas

Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt op voorstel van Netbeheer Nederland de Tarievencode Gas, de Aansluit- en transportcode gas RNB, de Gebiedsindelingscode gas en de Begrippencode Gas. Vanaf 1 januari 2020 treden bepalingen van de Wet Voortgang energietransitie in werking die de aansluittaak van netbeheerders vernieuwen. Vanaf die datum is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers en grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen.

Met dit besluit worden de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging.

Lees het bericht in de Staatscourant.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?