Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit herindeling aansluitcategorieën gas

Met dit besluit wijzigt de ACM de Tarievencode Gas op voorstel van Netbeheer Nederland.

Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. In het besluit van 17 december 2019 heeft de ACM de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging. Met dit besluit beoordeelt de ACM het verzoek van Netbeheer Nederland voor de herindeling van aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden.

Deze voorgestelde herindeling heeft als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door aansluitcategorieën samen te voegen, waar in de praktijk weinig onderscheid tussen wordt gemaakt. Daarnaast worden de aansluitcategorieën aangepast zodat de aansluittarieven beter overeenkomen met de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit codewijziging Regulering grootverbruikaansluitingen (PDF - 176.51 KB)