Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit aansluittaak regionale netbeheerders gas

Ontwerpbesluit over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes naar aanleiding van de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.

Vanaf 1 januari 2020 treden bepalingen van de Wet Voortgang energietransitie in werking die de aansluittaak van netbeheerders vernieuwen. Vanaf die datum is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers en grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Op dit moment is hebben netbeheerders tot taak om grootverbruikers te voorzien van alleen een aansluitpunt. Met het besluit worden de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging.

Netbeheer Nederland heeft naast de inhoudelijke wijzigingen een nieuwe indeling voorgesteld voor de Tarievencode gas. Om deze reden stelt de ACM de relevante hoofdstukken voor regionale netbeheerders integraal opnieuw vast.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit codewijziging regulering grootverbruikaansluitingen (PDF - 322.8 KB)