Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging herziening congestiemanagement

28-04-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. De wijziging betreft de spelregels rondom transportschaarste en congestiemanagement en dient ertoe de regels voor congestiemanagement beter toepasbaar te maken voor distributienetten. Ook draagt de wijziging bij aan een betere benutting van flexibiliteit bij kleinere aansluitingen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?