Kruimelpad

Voorstel codewijziging herziening congestiemanagement

De gezamenlijke netbeheerders hebben via Netbeheer Nederland een gewijzigd voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. De wijziging betreft de spelregels rondom transportschaarste en congestiemanagement en dient ertoe de regels voor congestiemanagement beter toepasbaar te maken voor distributienetten. Het doel hiervan is dat de netbeheerders het net optimaler benutten en zodoende ruimte creëren om aan meer partijen, zoals wind- en zonneparken, toegang tot het net te verlenen. Dit draagt direct bij aan de realisatie van de energietransitie. Ook draagt de wijziging bij aan een betere benutting van flexibiliteit bij kleinere aansluitingen.

Op 30 maart 2020 ontving de ACM het oorspronkelijke voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. Vervolgens heeft de ACM op 12 januari 2021 een wijzigingsopdracht aan de gezamenlijke netbeheerders verzonden. In deze wijzigingsopdracht, die tevens op de ACM website is gepubliceerd, concludeert de ACM dat het voorstel op een aantal punten in strijd is met de belangen, regels en eisen als bedoeld in artikel 36, van de Elektriciteitswet 1998. 

De ACM zal in de komende weken het gewijzigde voorstel bestuderen en een ontwerpbesluit ontwikkelen. Met de publicatie van het ontwerpbesluit worden belanghebbende partijen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze uit te brengen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?