Kruimelpad

Wijzigingsopdracht ACM op voorstel codewijziging congestiemanagement

Op 30 maart 2020 heeft Netbeheer Nederland een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. De wijziging betreft de spelregels rondom transportschaarste en dient ertoe de regels voor congestiemanagement beter toepasbaar te maken voor distributienetten. Ook draagt de wijziging bij aan een betere benutting van flexibiliteit bij kleinere aansluitingen.

Op 12 januari 2021 heeft de ACM een wijzigingsopdracht aan Netbeheer Nederland gestuurd. In deze wijzigingsopdracht concludeert de ACM dat het voorstel op een aantal punten in strijd is met de belangen, regels en eisen als bedoeld in artikel 36, van de Elektriciteitswet 1998.

De ACM oordeelt dat het duidelijk en transparant moet zijn wanneer een netbeheerder een verzoek om het doen van een aanbod tot transport mag weigeren. Zo stelt de ACM in de wijzigingsopdracht onder meer dat de netbeheerder een financiƫle grens aan congestiemanagementkosten dient te realiseren, alvorens een verzoek om transport mag worden geweigerd. Bij de uitvoering van congestiemanagement dient de netbeheerder ook te voldoen aan de verplichtingen uit Verordening (EU) 2019/943, zoals de minimale financiƫle vergoeding voor kostengebaseerde redispatch.

Daarnaast dient het voorstel volgens de ACM tot een hogere mate van transparantie te leiden, zowel in het proces rondom de vooraankondigingen die de netbeheerder doet wanneer hij schaarste voorziet, alsook bij het onderzoek naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement en de daadwerkelijke dagelijkse uitvoering van congestiemanagement.

De ACM zal later dit jaar een ontwerpbesluit ter inzage leggen en belanghebbenden uitnodigen om een zienswijze in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?