Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit congestiemanagement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een conceptbesluit over het voorstel van Netbeheer Nederland over regels rondom transportschaarste en congestiemanagement.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Dit ontwerpbesluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten. Op grond van Europese regelgeving dienen zowel landelijke netbeheerders als regionale netbeheerders de flexibiliteit van aangeslotenen in het elektriciteitsnet in te zetten, met als doel toegang tot het net te waarborgen en de netten optimaal te benutten. De inzet van flexibiliteit bij aangeslotenen via congestiemanagement draagt bij aan het realiseren van de ambities van de energietransitie en aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

Dit ontwerpbesluit stelt vast hoe netbeheerders met transportcapaciteit dienen om te gaan, van het doen van onderzoek naar mogelijke oplossingen voor transportschaarste tot de dagelijkse uitvoering van congestiemanagement door netbeheerders. Ook legt het besluit vast in welke mate netbeheerders congestiemanagement in gebieden met transportschaarste moeten toepassen. Op die wijze wordt gewaarborgd dat congestiemanagement tegen redelijke kosten en binnen redelijke operationele grenzen wordt ingezet. Daarnaast maakt dit besluit duidelijk onder welke omstandigheden de verplichting van de netbeheerder tot het uitvoeren van transport geldt en onder welke omstandigheden de netbeheerder redelijkerwijs niet langer aan deze verplichting hoeft te voldoen.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit congestiemanagement (PDF - 506.5 KB)