Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klankbordgroep Methodebesluit RNB Elektriciteit 2011-2013

In de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet staat dat de NMa kortingen ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering respectievelijk kwaliteitstermen in een besluit vaststelt voor elk bedrijf in Nederland dat beheerder is van een elektriciteits- en of gasnetwerk. De kortingen en kwaliteitstermen worden toegepast op de inkomsten van een netbeheerder die hij behaalt met een vooraf bepaalde afzet. De wijze waarop de NMa deze kortingen vaststelt is vastgelegd in een besluit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen netbeheerders die gas of elektriciteit distribueren over netten met een fijnmazig, regionaal karakter (regionale netbeheerders) en de netbeheerder van het landelijk elektriciteitsnet (TenneT TSO B.V.) respectievelijk de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gas Transport Services B.V.).

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) bereidt thans de besluiten inzake de regulering van de regionale netbeheerders elektriciteit voor. De Raad stelt deze besluiten vast na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de markt. Op deze pagina vindt u relevante informatie over de vormgeving en voortgang van de voorbereiding van de besluiten inzake de regulering van de regionale netbeheerders elektriciteit.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze pagina, kunt u contact opnemen met de Energiekamer door een e-mail te sturen.

 

Bijlagen

10 juni 2010 Agenda KBG NE5R (PDF - 77.38 KB) 10 juni 2010 Presentatie KBG NE5R (PDF - 168.03 KB) 10 juni 2010 Hoofdpuntenverslag KBG NE5R (PDF - 122.9 KB) 19 januari 2010 Hoofdpuntenverslag Expertgroep Kostenaspecten HS-netten (PDF - 100.68 KB) 19 januari 2010 Presentatie Expertgroep Kostenaspecten HS-netten (PDF - 76.9 KB) 24 november 2009 Hoofdpuntenverslag KBG en KCG NE5R-NG4R (PDF - 110.11 KB) 24 november 2009 Agenda KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 57.83 KB) 24 november 2009 Presentatie KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 120.35 KB) 5 november 2009 Hoofdpuntenverslag Expertgroep Kostenaspecten HS-netten (PDF - 81.64 KB) 27 oktober 2009 Hoofdpuntenverslag KBG NE5R-NG4R (PDF - 91.76 KB) 27 oktober 2009 Hoofdpuntenverslag KCG NE5R-NG4R (PDF - 81.84 KB) 27 oktober 2009 Input Q-factor E KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 66.39 KB) 27 oktober 2009 Input ORV KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 61.22 KB) 27 oktober 2009 Input PV-SO KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 73.91 KB) 27 oktober 2009 Input Rapport SEO KBG-KCG NE5R-NG4R (PDF - 770.74 KB) 27 oktober 2009 Agenda KBG NE5R-NG4R (PDF - 56.56 KB) 27 oktober 2009 Agenda KCG NE5R-NG4R (PDF - 56.69 KB) 27 oktober 2009 Presentatie KBG NE5R-NG4R (PDF - 238.88 KB) 27 oktober 2009 Presentatie KCG NE5R-NG4R (PDF - 238.73 KB) Consultatiedocument over innovatie (PDF - 331.26 KB) 30 september 2009 KBG NE5R-NG4R Hoofdpuntenverslag (PDF - 80.15 KB) 30 september 2009 KCG NE5R-NG4R Hoofdpuntenverslag (PDF - 80.87 KB) 30 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R DCO (PDF - 68.08 KB) 30 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R EHD (PDF - 69.43 KB) 30 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R HS-netten (PDF - 82.4 KB) 30 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R WACC Methodology (PDF - 1.63 MB) 30 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R WACC Quantitative analysis (PDF - 1.15 MB) 30 september 2009 KBG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 56.39 KB) 30 september 2009 KCG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 56.3 KB) 30 september 2009 KBG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 131.38 KB) 30 september 2009 KCG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 131.18 KB) 25 september 2009 KIWA Bevindingen Kwaliteitsterm Gas (PDF - 466.79 KB) 23 september 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R Input Sector (PDF - 169.85 KB) 2 september 2009 KIWA Voorlopige Bevindingen Kwaliteitsterm Gas (PDF - 610.92 KB) 2 september 2009 KBG NE5R-NG4R Hoofdpuntenverslag (PDF - 87.22 KB) 2 september 2009 KCG NE5R-NG4R Hoofdpuntenverslag (PDF - 76.58 KB) 2 september 2009 KCG NE5R-NG4R - PAWEX Hoofdpuntenverslag (PDF - 59.33 KB) 2 september 2009 KBG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 53.37 KB) 2 september 2009 KCG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 53.71 KB) 2 september 2009 KBG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 94.84 KB) 2 september 2009 KCG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 94.97 KB) 15 augustus 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R Input Sector (PDF - 4.99 MB) 7 juli 2009 KBG NE5R NG4R Notulen (PDF - 83.58 KB) 7 juli 2009 KCG NE5R NG4R Notulen (PDF - 64.21 KB) 7 juli 2009 KBG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 53.51 KB) 7 juli 2009 KCG NE5R-NG4R Agenda (PDF - 53.81 KB) 7 juli 2009 KBG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 134.19 KB) 7 juli 2009 KCG NE5R-NG4R Presentatie (PDF - 128.94 KB) 7 juli 2009 KBG-KCG NE5R-NG4R Informatiedocument q-factor Elektriciteit (PDF - 122.59 KB) 19 juni 2009 Brief vertrouwelijkheid ingezonden stukken RNB vierde (Gas) en vijfde (Elek.) reguleringsperiode (PDF - 102.72 KB)