Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACM verzoek BritNed goedkeuring veilingregels lange termijn capaciteit

In het besluit van 13 oktober 2016 keurt de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) de gewijzigde veilingregels voor lange termijn toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR), Annex 12 bij de EU HAR en de BritNed Access Rules goed. Op 18 juli 2016 heeft BritNed Development Limited (hierna: BritNed) daartoe een verzoek ingediend.

Vorig jaar heeft ACM bij besluit van 3 november 2015 de door BritNed ingediende EU HAR met bijlagen goedgekeurd. Dit betrof een vrijwillige vroegtijdige implementatie van de beoogde Europese Verordening voor Forward Capacity Allocation en meer specifiek de verplichting op grond van artikel 51 daarvan om een voorstel voor veilingregels voor lange termijn capaciteit in te dienen. De EU HAR is tot stand gekomen door overleg tussen de verschillende transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie. De EU HAR harmoniseert de veilingregels binnen de Europese Unie verder.

De hoofdtekst van de EU HAR is nu gewijzigd met als doel de EU HAR nog verder in lijn te brengen met de beoogde Verordening voor Forward Capacity Allocation. Ook dit traject betreft een vrijwillige implementatie omdat de Verordening nog niet in werking is getreden.

BritNed heeft echter aangegeven deze wijzigingen niet nu al, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Verordening voor Forward Capacity Allocation, te willen implementeren. BritNed heeft daarom ook een gewijzigde Annex (12) bij de EU HAR en gewijzigde BritNed Access Rules voor goedkeuring ingediend die  de wijzigingen in de hoofdtekst van de EU HAR ongedaan maken.

Onlangs is bekend geworden dat de Verordening voor Forward Capacity Allocation in werking treedt op 17 oktober 2016. Op grond van de FCA Verordening moet BritNed uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding de EU HAR ter goedkeuring voorleggen aan ACM. Die versie zal volledig in overeenstemming moeten zijn met de eisen van de FCA Verordening.

 

Documenten

Besluit ACM verzoek BritNed goedkeuring veilingregels lange termijn capaciteit (PDF - 9.19 MB)