Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (2013-2015)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte verder verlagen voor de komende drie jaar. Het maximumtarief heeft ACM, in lijn met Europese regels, bepaald op basis van de pure-BULRIC-kostenmethodiek. Volgens ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Het tarief dat providers mogen rekenen voor het afleveren van telefoongesprekken op een mobiel daalt van 2,4 cent naar 1,017 cent per minuut. Voor gesprekken naar een vaste lijn daalt dit tarief van 0,37 cent naar 0,108 cent per minuut. De verlaging gaat per 1 september 2013 in en geldt voor in beginsel 3 jaar.

ACM legt het ontwerpbesluit nu ter consultatie voor aan marktpartijen. Zij hebben tot en met 27 mei 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerpbesluit. Deze opmerkingen neemt ACM mee in het besluit dat vervolgens aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. Daarna kan het besluit in werking treden.

 

Documenten

Ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (2013-2015) (PDF - 4.36 MB)
 

Bijlagen

Annex C.1 Conceptual specification for the update of the BULRIC models (PDF - 1.21 MB) Annex C.2 IG1 presentation (PDF - 1.06 MB) Annex C.3 IG2 presentation (PDF - 1.27 MB) Annex C.4 Update BULRIC models - Response to operator consultation (PDF - 1.74 MB) Annex C.5 - BULRIC Model (ZIP - 15.18 MB) Annex D Effectentoets - nadere beschrijving (PDF - 1.05 MB) Annex E Effectentoets - spreadsheet model (ODS - 30.25 KB)