Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (2013-2015)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 2 juli 2013 het ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte ter notificatie aangeboden aan de Europese Commissie, BEREC en Europese telecomtoezichthouders. Zij hebben tot en met 2 augustus 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerpbesluit.

In dit ontwerpbesluit verlaagt ACM de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte voor de komende drie jaar verder. Het maximumtarief  heeft ACM, in lijn met Europese regels, bepaald op basis van de pure-BULRIC-kostenmethodiek. Volgens ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij  aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Van 16 april tot en met 27 mei 2013 is een eerdere versie van het ontwerpbesluit ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. De zienswijzen van de marktpartijen staan in de nota van bevindingen bij het ontwerpbesluit. Deze reacties hebben geleid tot een kleine verhoging van het maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte ten opzichte van het geconsulteerde tarief (1,017 cent per minuut). Het tarief dat providers mogen rekenen voor het afleveren van telefoongesprekken op een mobiel is na consultatie (voorlopig) vastgesteld op 1,019 cent per minuut (op basis van de nu nog geldende regels is het 2,4 cent). Voor gesprekken naar een vaste lijn daalt dit tarief van 0,37 cent naar 0,108 cent per minuut. 

ACM verwacht begin augustus het definitieve besluit te nemen. De verlaging van de tarieven gaat dan per 1 september 2013 in en geldt voor in beginsel  3 jaar.

 

Documenten

Notificatie ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (2013-2015) (PDF - 3.71 MB)
 

Bijlagen

ACM notification form draft decision FTR and MTR (PDF - 133.88 KB) Annex G Response to the public consultation (PDF - 996.18 KB) BULRIC model v6 (ZIP - 15.54 MB)