Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb stelt Europees Hof vragen over marktanalysebesluit vaste- en mobiele gespreksafgifte

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 13 januari 2015 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof over het marktanalysebesluit vaste- en mobiele gespreksafgifte (FTA/MTA). Het CBb heeft die vragen gesteld omdat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of de ‘Aanbeveling gespreksafgiftetarieven’ van de Europese Commissie bij de beoordeling van het tarief voor gespreksafgifte als een gegeven moet gelden.

Achtergrond

In nationale gerechtelijke procedures heeft de hoogste rechter de mogelijkheid om aan het Europees Hof zogeheten prejudiciële vragen te stellen over de uitleg van Europese bepalingen die van belang zijn voor de beoordeling van de nationale zaak. Zulke vragen schorten de nationale procedure op totdat het Europees Hof uitspraak heeft gedaan met de gevraagde uitleg. Daarna wordt de nationale procedure voortgezet en moet de nationale rechter met in achtneming van deze uitleg een einduitspraak doen.

Meer informatie over uitspraak marktanalysebesluit vaste- en mobiele gespreksafgifte