Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

The WACC for mobile, fixed-line and cable termination rates (The Brattle Group)

In dit onderzoek worden de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) berekend die de Autoriteit Consument & Markt gebruikt voor de berekening van de tariefplafonds voor vaste en mobiele gespreksafgifte. Dit is de berekening van de WACC van zowel telefonieaanbieders die gebruik maken van een op koper gebaseerd vaste telefonienetwerk, als van een op coax-glas (HFC) gebaseerd kabelnetwerk, als van telefonieaanbieders die gebruik maken van een mobiel netwerk. Het onderzoek is uitgevoerd door The Brattle Group.

Dit rapport hoort bij het ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument & Markt over vaste en mobiele gespreksafgifte 2013-2015. Gespreksafgifte is het afwikkelen door aanbieders van telefoniediensten van gespreksoproepen vanuit andere telefonienetwerken. Telefoonaanbieders rekenen hiervoor elkaar een afgiftetarief. Omdat op deze markt geen concurrentie is, legt ACM hiervoor maximumtarieven op.

Het onderzoek is uitsluitend in de Engelse taal beschikbaar.

Dit rapport hoort bij het ter consultatie voorliggende ontwerpbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte waarop partijen kunnen reageren tot en met 27 mei 2013.

 

Documenten

The WACC for mobile, fixed-line and cable termination rates (The Brattle Group) (PDF - 940.08 KB)