Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb: Afgiftetarieven omlaag, maar voorlopig niet zo laag als ACM voorstelt

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 27 augustus 2013 een voorlopige uitspraak gedaan over het besluit van de Autoriteit Consument & Markt om de afgiftetarieven die telecomaanbieders elkaar onderling rekenen verder te verlagen per 1 september. De voorzieningenrechter van het CBb heeft in haar uitspraak bepaald dat de afgiftetarieven weliswaar moeten dalen, maar niet met zoveel als ACM voorstelt. Aanbieders mogen voor het doorgeven van een gesprek naar een mobiel nummer 1,861 cent per minuut berekenen, tegen 2,4 cent nu. Voor gesprekken naar vaste lijnen daalt het tarief van 0,37 naar 0,302 cent per minuut. Deze tarieven gelden totdat het CBb uitspraak heeft gedaan in beroep (planning: medio 2014).

Wat staat er in de voorlopige uitspraak?

Volgens het besluit van ACM zouden de tarieven nog verder dalen, namelijk naar 1,019 cent voor mobiel en 0,108 voor vast. ACM is tot deze lagere tarieven gekomen door toepassing van een kostenmethode die wordt aanbevolen door de Europese Commissie onder meer omdat deze methode leidt tot bevordering van de interne markt. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de vaststelling van de tarieven voorlopig gebruik gemaakt moet worden van een andere kostenmethode. De voorzieningenrechter oordeelt dat ACM in dit stadium van de procedure niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat haar kostenmethode de voorkeur verdient.

Over afgiftetarieven

Het afgiftetarief is de vergoeding die de telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk aan de aanbieder van de klant die belt. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn telefoontje wordt afgewikkeld. Elke aanbieder is dus monopolist op het gebied van afgiftetarieven. Daarom stelt ACM de hoogte van deze afgiftetarieven vast. Hier profiteert uiteindelijk ook de consument van, omdat het afgiftetarief een onderdeel is van de prijs die de consument uiteindelijk betaalt.

Meer informatie over de uitspraak

CBb uitspraak over het verlagen van de afgiftetarieven