Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesale huurlijnen (HKWBT/HL) 2012

Het college publiceert het besluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesale huurlijnen (HKWBT/HL).

In dit besluit heeft OPTA bepaald dat KPN een machtspositie heeft op de markt voor HKWBT/HL. Het college legt KPN daarom een aantal verplichtingen op. KPN dient andere partijen toegangsdiensten over haar koper- en glasvezelnetwerk te leveren tegen kostengeoriënteerde tarieven en non-discriminatoire voorwaarden. Door inkoop van deze toegangsdiensten kunnen aanbieders beter concurreren op de zakelijke retailmarkten. Dit besluit treedt op 1 januari 2013 in werking. KPN dient in de eerste maanden van 2013 de verplichtingen te implementeren.

Het ontwerp van dit besluit is in september 2012 aan marktpartijen (consultatie) en in november 2012 aan de Europese Commissie (notificatie) voorgelegd. Het college heeft de zienswijzen van marktpartijen en de opmerkingen van de Europese Commissie bij de totstandkoming van dit besluit betrokken.

 

Documenten

Besluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesale huurlijnen (HKWBT/HL) 2012 (PDF - 6.18 MB)