Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en huurlijnen (HKWBT) 2012

OPTA publiceert een ontwerpbesluit inzake de markt voor hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en huurlijnen (HKWBT). OPTA constateert dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft op deze markt. Om de concurrentie te bevorderen moet KPN andere aanbieders wholesalediensten leveren. Deze aanbieders kunnen deze diensten inkopen bij KPN en op basis daarvan in heel Nederland telecommunicatiediensten leveren aan zakelijke afnemers.

In oktober 2011 heeft het college een eerdere analyse van deze markt gemaakt. Vervolgens is deze analyse aan de Europese Commissie voorgelegd. Deze heeft vervolgens 'serieuze twijfel' geuit over het voornemen om alleen wholesalediensten te reguleren die geleverd worden over het kopernetwerk van KPN, en niet die over het glasvezelnetwerk geleverd worden. BEREC, het Europees verband van telecommunicatietoezichthouders, deelde deze twijfel.
OPTA heeft vervolgens onderzocht welke verplichtingen de problemen op de markt oplossen. Op basis van dit onderzoek heeft OPTA de regulering nu verbreed, zodat KPN zowel toegang dient te bieden voor diensten geleverd over koper als over glas.

Het ontwerpbesluit wordt nu ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Zij hebben tot en met 25 oktober 2012 de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde regulering

 

 

 
 

Documenten

Ontwerpbesluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en huurlijnen (HKWBT) 2012 (PDF - 5.85 MB)