Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesalehuurlijnen (HKWBT) 2012

OPTA heeft op 23 november 2012 het ontwerpbesluit marktanalyse hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesalehuurlijnen (HKWBT/HL) aangeboden (genotificeerd) bij de Europese Commissie. In dit besluit heeft OPTA bepaald dat KPN een machtspositie heeft op deze markt. KPN dient andere partijen toegangsdiensten over haar koper- en glasvezelnetwerk te leveren tegen kostengeoriënteerde tarieven en non-discriminatoire voorwaarden. Door inkoop van deze toegangsdiensten kunnen aanbieders beter concurreren op de zakelijke retailmarkten.

Consultatie
OPTA heeft op 14 september 2012 het ontwerpbesluit ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. Op basis van de zienswijzen van partijen heeft het college het besluit op onderdelen aangepast. De Europese Commissie heeft één maand om op het besluit van OPTA te reageren.