Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb marktanalysebesluit HKWBT/HL

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 3 september 2015 geoordeeld over het marktanalysebesluit Hogekwaliteit Wholesale Breedband Toegang en Huurlijnen (HKWBT/HL) van ACM. Het deel van de verplichtingen die ACM aan KPN oplegt over koper is in stand gebleven; het gedeelte over glasvezel is vernietigd. 

Wat ging vooraf?

ACM bepaalde in het marktanalysebesluit van 28 december 2012 dat KPN een machtspositie heeft op de markt voor hoge kwaliteit wholesale breedband toegang en huurlijnen (HKWBT/HL). Tele2, Vodafone, KPN en Eurofiber zijn tegen dit marktanalysebesluit in beroep gegaan.

Wat staat in het marktanalysebesluit van ACM?

Met het marktanalysebesluit HKWBT/HL reguleert ACM verbindingen van hoogwaardige kwaliteit, met name voor zakelijke eindgebruikers. Het gaat dan om verbindingen via traditioneel koper en om verbindingen via glas via het netwerk van KPN. In het marktanalysebesluit legde ACM toegangsverplichtingen op aan KPN voor bepaalde onderdelen van haar koper- en glasnetwerken.

Wat is het oordeel van het CBb?

Het CBb heeft de verplichtingen die ACM aan KPN had opgelegd voor het kopernetwerk in stand gehouden. De rechter heeft de verplichtingen voor het glasnetwerk echter vernietigd. Het CBb is er niet van overtuigd dat marktpartijen voor het zakelijk glasnetwerk (FTTO) afhankelijk zijn van KPN.
De toegangsverplichting tot het KPN-glasnetwerk voor andere partijen en de andere verplichtingen komen nu te vervallen. Dit betreft ook de zogenaamde near-netverplichting. Op basis van die verplichting moest KPN tot 250 meter extra graven als klanten van andere aanbieders via het net van KPN aansluiting wensten.

Meer informatie over de uitspraak