Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access)

KPN en VodafoneZiggo moeten concurrenten toegang geven tot hun vaste telecomnetwerken. Dit stelt de ACM voor in het ontwerp marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (WFA). Hierdoor worden de mededingingsproblemen opgelost  die het gevolg zijn van de gezamenlijke dominantie van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor wholesale fixed access.

Als alternatieve aanbieders toegang afnemen tot deze netwerken, ontstaat er meer concurrentie op de retailmarkten voor (bundels met) internettoegang en zakelijke netwerkdiensten. Consumenten en bedrijven kunnen hierdoor uit meer aanbieders kiezen dan alleen KPN en VodafoneZiggo. Bovendien leidt deze concurrentie tot lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening.

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 10 april 2018 hun reactie geven op het ontwerpbesluit. Aan de hand van deze reacties bekijkt ACM of er nog iets moet veranderen aan het besluit. Daarna legt ACM het besluit voor aan de Europese Commissie. Is die het eens met het besluit, dan streeft de ACM ernaar om het besluit in de zomer van 2018 in te laten gaan.

Voorstel KPN

Recentelijk heeft KPN de ACM benaderd met een voorstel waarbij hij gedurende zeven jaar bereid is om wholesaletoegang te leveren eventueel te verankeren met een toezeggingsbesluit. Het voorstel van KPN houdt in dat de bestaande regulering wordt ingetrokken en geen nieuwe regulering wordt opgelegd. De ACM heeft nog geen standpunt ingenomen over de inhoud en de juridische haalbaarheid van het voorstel van KPN. In dit kader verneemt de ACM tijdens de consultatie ook graag de reacties van belanghebbenden ten aanzien van het voorstel van KPN, dat beschikbaar is via de website van KPN. Voor vragen over de inhoud van dit voorstel kunt u zich tot KPN wenden.

Reacties op het ontwerp marktanalysebesluit en het voorstel van KPN kunnen per post en mail ingediend worden.

Per post:

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Directie TVP,
Postbus 16326,
2500 BH Den Haag

Per e-mail:
Programma-MA@acm.nl

 

Documenten

Ontwerp marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken Wholesale Fixed Access (PDF - 2.28 MB)