Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vraagt input van de markt bij vooronderzoek marktanalyse telecom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat van start met een aantal vooronderzoeken voor een nieuwe marktanalyse. Directe aanleiding hiervoor is de fusie Vodafone/Ziggo en het effect hiervan op de markt zodra deze fusie voltooid is. ACM vraagt marktpartijen nu om input. U kunt tot en met vrijdag 14 oktober 2016 een reactie insturen.

Toegang tot netwerken

Niet alle telecombedrijven hebben een (volledig) eigen netwerk. Als zij internet, vaste telefonie, televisie en zakelijke diensten willen aanbieden, moeten ze daarvoor deels gebruik maken van de infrastructuur van anderen. Eind 2015 heeft ACM bepaald dat KPN aan concurrenten toegang moet verlenen tot en met 2018. Andere partijen krijgen hierdoor de mogelijkheid om telecomdiensten aan te bieden aan consumenten en bedrijven. Hierdoor kunnen ze de concurrentie met bedrijven als KPN en Ziggo aangaan. Consumenten en bedrijven krijgen zo keuze uit meer dan twee aanbieders.

Onlangs heeft de Europese Commissie de fusie van Vodafone en Ziggo onder voorwaarden goedgekeurd. Zodra deze fusie is afgerond verandert het Nederlandse telecomlandschap mogelijk ingrijpend. ACM kan daarin aanleiding zien om vervroegd een nieuwe marktanalyse uit te voeren. Vanwege de urgentie hiervan start ACM nu een aantal onderzoeken.

Ontwikkeling van toegangsmogelijkheden van verschillende telecomnetwerken

Een belangrijk onderwerp van het vooronderzoek is de ontwikkeling van toegangsmogelijkheden van de verschillende telecomnetwerken (koper, kabel, glas) en de rol die de technische vooruitgang hierbij speelt. Bovendien heeft de Europese Commissie ACM in 2015 specifiek opgedragen om de technische mogelijkheden van toegang op kabelnetwerken te blijven volgen. ACM zal samen met een extern bureau onderzoek doen en vraagt partijen op welke ontwikkelingen het onderzoek zich zou moeten richten.

Concurrentiesituatie op de telecommarkten

In dit vooronderzoek bekijkt ACM hoe de concurrentiesituatie op de verschillende markten zich ontwikkelt. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens analyseert ACM hoe aanbieders zich gedragen op deze markten en gaat zij onder andere na in welke mate er concurrentieproblemen zouden kunnen ontstaan als er geen gereguleerde toegang wordt aangeboden. Partijen wordt gevraagd aan te geven welke onderzoeksvragen zij belangrijk vinden.

Ook als u andere onderzoekvragen heeft kunt u deze aan ACM kenbaar maken.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij de markt voor toegang? Dan kunt u een reactie geven voor dit vooronderzoek. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 14 oktober 2016.

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag  ‘Vooronderzoek toegang’

per e-mail: programma-MA@acm.nl

per post:
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.