Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek toegang tot vaste telecommunicatienetwerken

In opdracht van de ACM heeft WIK onderzoek gedaan naar technische toegangsmogelijkheden tot de koper, glas en kabelnetwerken in Nederland. Hierbij heeft WIK niet alleen gekeken naar de huidige mogelijkheden voor toegang maar ook naar technologische ontwikkelingen die zich naar verwachting in de komende jaren zullen voordoen en welke invloed deze hebben op de toegangsmogelijkheden. WIK komt tot de conclusie dat er toegangsmogelijkheden zijn tot alle soorten netwerken.

WIK heeft vervolgens onderzocht of het voor nieuwe toetreders ook financieel interessant is om van deze toegangsmogelijkheden gebruik te maken. WIK stelt vast dat voor alle toegangsmogelijkheden een positieve business case valt te maken. Het marktaandeel waarbij een business case positief wordt verschilt echter wel per toegangsmogelijkheid.

De ACM gebruikt dit rapport voor de marktanalyse ontbundelde toegang. In die analyse onderzoekt de ACM of en welke regulering nodig is om te zorgen voor voldoende concurrentie op de telecommarkt. In het najaar komt de ACM met een ontwerpbesluit van deze marktanalyse.

Het rapport is alleen in het Engels beschikbaar.

 

Documenten

Onderzoek toegang tot vaste telecommunicatienetwerken (PDF - 2.28 MB)