Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access

Op 27 september 2018 2018 heeft de ACM het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (WFA) vastgesteld.

Wat regelt dit besluit?

Met het besluit zorgt de ACM er voor dat aanbieders zonder eigen netwerk toegang krijgen tot het aansluitnetwerk van KPN en van VodafoneZiggo. Dit laatste is een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande toegangsregulering die alleen voor KPN geldt. Dit biedt ook mogelijkheden voor alternatieve aanbieders om diensten via het kabelnetwerk van VodafoneZiggo aan te gaan bieden. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor consumenten en deze extra concurrentie leidt tot lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening.

Waarom moeten KPN en VodafoneZiggo toegang bieden?

De ACM stelt in haar marktanalyse vast dat op de markt voor vaste netwerken KPN en VodafoneZiggo zonder regulering gezamenlijk aanmerkelijke marktmacht hebben. Dit stelt hen in staat om alternatieve aanbieders gezamenlijk van de markt te weren en daardoor te hoge retailprijzen voor eindgebruikers te hanteren. Om te zorgen voor voldoende concurrentie op de markt, heeft de ACM besloten tot regulering.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

Aan het besluit is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. ACM heeft het besluit geconsulteerd bij marktpartijen De ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen en haar reactie in de ‘Nota van Bevindingen’ opgenomen. Het besluit is daarna genotificeerd bij de Europese Commissie. Eind augustus ging de Commissie met enkele opmerkingen akkoord met het besluit.

Wat moeten KPN en VodafoneZiggo nu gaan doen?

Op grond van het besluit moet KPN de toegang die hij reeds biedt voortzetten. VodafoneZiggo moet als eerste een referentieaanbod opstellen. Vervolgens is er ruimte voor onderhandeling met andere aanbieders. Als zij concrete plannen hebben om diensten aan te bieden via het netwerk van VodafoneZiggo, wordt dat netwerk daarvoor geschikt gemaakt. De verwachting is dat dat niet eerder dan eind volgend jaar gereed is.

 

Documenten

Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (PDF - 6.85 MB)