Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie bij Europese Commissie van marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access)

Op 27 februari 2018 heeft de ACM het ontwerpbesluit marktanalyse Wholesale Fixed Access (WFA) gepubliceerd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen. Achttien partijen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Met het ontwerpbesluit zorgt de ACM er voor dat aanbieders zonder eigen netwerk toegang krijgen tot het aansluitnetwerk van KPN en van VodafoneZiggo. Dit laatste is een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande toegangsregulering die alleen voor KPN geldt. Dit biedt ook mogelijkheden voor alternatieve aanbieders om diensten via het kabelnetwerk van VodafoneZiggo aan te gaan bieden. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor consumenten en deze extra concurrentie leidt tot lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening.

De ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen en haar reactie in de ‘Nota van Bevindingen’ opgenomen. De ACM heeft het besluit op sommige onderdelen aangepast. KPN krijgt meer mogelijkheden om zijn kopernetwerk te upgraden of uit te zetten in gebieden waar glasvezel ligt. Dit moedigt investeringen door KPN in de verbetering van het kopernetwerk en uitrol van glasvezelnetwerk aan. De voorgestelde regulering  voor VodafoneZiggo is aangepast zodat VodafoneZiggo pas hoeft te investeren in het leveren van toegang als er een overeenkomst is met een toegangsvrager

De ACM heeft op 31 juli 2018 het aangepaste ontwerpbesluit bij de Europese Commissie genotificeerd. De Europese Commissie heeft vier weken om hier op te reageren. Als de Europese Commissie geen bezwaren heeft, publiceert de
ACM het definitieve marktanalysebesluit in september 2018.

 

Documenten

Notificatie bij Europese Commissie van marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (PDF - 4.65 MB)