Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt voor vaste netwerken KPN én VodafoneZiggo te reguleren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat marktpartijen zonder eigen vast netwerk de komende jaren diensten kunnen blijven aanbieden aan eindgebruikers. Zo blijft er voldoende concurrentie op de retailmarkten met meer keuze en goede tarieven voor consumenten en bedrijven. In het ontwerp van de nieuwe marktanalyse stelt de ACM voor dat alternatieve aanbieders voortaan ook toegang moeten krijgen tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Zij kunnen dan ook via de kabel internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Op dit moment hebben alternatieve aanbieders alleen toegang tot het door de ACM gereguleerde koper- en glasvezelnetwerk van KPN. Dit blijft mogelijk.

De ACM maakt dit vandaag bekend in haar ontwerpbesluit marktanalyse Wholesale Fixed Access (WFA).

ACM blijft zorgen voor voldoende concurrentie

Kort na de inwerkingtreding van de laatste marktanalyse in januari 2016 zijn Vodafone en Ziggo een joint venture aangegaan. Hierdoor hebben KPN en VodafoneZiggo een gelijkwaardige positie op de telecommarkt met elk een eigen vast- en een mobiel netwerk. De ACM heeft daarop besloten om eerder dan gepland een nieuwe marktanalyse uit te voeren. In deze marktanalyse stelt de ACM vast dat KPN en VodafoneZiggo zonder regulering gezamenlijk aanmerkelijke marktmacht (AMM) zouden hebben op de markt voor vaste netwerken. Dit zou hen in staat stellen om alternatieve aanbieders gezamenlijk van de markt te weren en daardoor te hoge retailprijzen voor eindgebruikers te hanteren. Henk Don, bestuurslid van de ACM: “Door de dominante positie van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie. De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren. Zo zorgt de ACM er voor dat ook de komende jaren marktpartijen zonder een eigen vast netwerk gebruik kunnen maken van de netwerken van KPN en VodafoneZiggo.”

Ook kabeltoegang hoort bij de markt

Volgens de ACM valt toegang tot koper- , glasvezel- en kabelnetwerken nu binnen één en dezelfde wholesalemarkt, in tegenstelling tot twee jaar geleden. Reden hiervoor zijn technologische ontwikkelingen. Zo verbetert KPN zijn netwerk waardoor fysieke ontbundelde toegang steeds minder aantrekkelijk is en alternatieve aanbieders kiezen voor toegang op een hoger niveau in het netwerk. Voor vergelijkbare toegangsvormen vormt het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in toenemende mate een goed alternatief om diensten aan eindgebruikers aan te bieden.

Consultatie

Belanghebbenden hebben vanaf vandaag zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen op de marktanalyse. Daarna legt de ACM een aangepast ontwerpbesluit voor aan de Europese Commissie. De ACM streeft naar  inwerkingtreding van dit besluit in de zomer van 2018.