Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De affiliate marketing industrie aan zet voor betere naleving regels spam

De ACM maakt deel uit van UCENet (Unsolicited Communications Enforcement Network). In dit wereldwijde netwerk werken bestrijders van spam en andere ongevraagde elektronische berichten samen bij het toezicht en handhaving. Verschillende toezichthouders binnen dit netwerk, waaronder de ACM, hebben vorig jaar gezamenlijk een wereldwijde controle gedaan naar het versturen van ongevraagde berichten in de affiliate marketing industrie, waarbij ruim 900 websites zijn onderzocht. De resultaten van de sweep zijn nu openbaar. Hierbij blijkt dat het mogelijk is de regels na te leven, maar dat dit wel inspanningen vraagt van alle betrokken partijen.

Bekijk hier resultaten van de sweep

Marktmodel

Een affiliate netwerk vormt dé schakel tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Door tussenkomst van het netwerk kunnen zij elkaar vinden en kan promotiemateriaal van adverteerders op een snelle manier worden verspreid onder een grote groep consumenten.

Resultaten

De controle heeft laten zien dat het heel goed mogelijk is om de wet na te leven. Er waren voldoende voorbeelden waar het goed geregeld was. Wel zijn er enkele aandachtspunten om de hoeveelheid spam via affiliate netwerken te verminderen.

Ten eerste is er een gebrek aan zelfregulering binnen de affiliate marketing industrie. In de algemene voorwaarden van de affiliate netwerken zouden richtlijnen moeten komen die duidelijk maken wat wel of niet is toegestaan met betrekking tot ongevraagde communicatie. In Nederland heeft de ACM hierin eerder stappen gezet.

Ook is er een gebrek aan juiste toestemming van consumenten. In verschillende landen, ook in Nederland, moet de consument toestemming hebben gegeven voordat partijen commerciële berichten mogen mailen. Vaak bleek deze toestemming niet juist te zijn of te ontbreken.

E-mails die via affiliate netwerken worden verzonden blijken vaak misleidende advertenties te bevatten. Deze worden verzonden door publishers die snel weer verdwijnen of van identiteit wisselen. Zij versturen de spam onder veel verschillende en vaak wisselende namen. Dit maakt handhaving lastig.

Toezicht ACM

Wanneer de controles hierop binnen de affiliate marketing industrie niet goed geregeld zijn, dan kan er al snel sprake zijn van spam. Spamberichten zijn commerciële elektronische berichten die consumenten ontvangen zonder dat zij daar specifieke toestemming voor hebben gegeven. Dit is verboden. Alle drie de partijen, de adverteerders, publishers en de netwerken zijn verantwoordelijk voor het verzenden van e-mailberichten. De ACM is al langer bezig met onderzoek naar affiliate marketing. Een aantal netwerken heeft de ACM aangesproken op hun gedrag. Als het nodig is kan de ACM ook boetes opleggen. Dat is ook al gebeurd in een aantal zaken.

 

Documenten

UCENet Affiliate Marketing Sweep report 2017 (PDF - 378.04 KB)