Kruimelpad

ACM zet volgende stap in aanpak spam

Twee grote affiliate netwerken nemen hun verantwoordelijkheid bij het tegengaan van spam. Zij doen dit als reactie op onderzoek en eerder optreden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De affiliate netwerken Zanox en TradeTracker hebben maatregelen genomen om spam te voorkomen. De netwerken eisen van adverteerders en publishers dat zij beschikken over specifieke toestemming van de consumenten die zij willen benaderen voor het toezenden van reclame e-mails en controleren daarop. Indien dit niet het geval is, mogen er geen mailings verstuurd worden via de platforms en kan dit uiteindelijk tot uitsluiting van het netwerk leiden. De ondernemingen informeren adverteerders en publishers in hun netwerk actief over de regels.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het is goed en belangrijk dat deze twee partijen hun verantwoordelijkheid nemen om spam te voorkomen. Wij verwachten dat meer netwerken hun voorbeeld zullen volgen.”

Aanpak spam

Spamberichten zijn commerciële elektronische berichten die consumenten  ontvangen zonder dat zij daarvoor specifieke toestemming hebben gegeven. Het verzenden van spam is verboden. Affiliate netwerken (zoals Zanox en TradeTracker) beheren een netwerk waarin adverteerders en publishers elkaar vinden om commerciële berichten over te brengen aan consumenten en bedrijven. Adverteerders bieden in het netwerk promotiemateriaal aan. Publishers beschikken over adressenbestanden of websites en publiceren of verzenden de berichten. De affiliate netwerken beheren het netwerk en kunnen hierdoor eisen stellen aan partijen die hun netwerk gebruiken. De affiliate netwerken zijn hiermee een belangrijke schakel in de aanpak van spam.

ACM heeft in 2013 een boete van ruim 800.000 euro opgelegd aan een affiliate netwerk. Dit was als netwerk, publisher en adverteerder betrokken bij het op grote schaal versturen van spamberichten. Hiermee heeft ACM een duidelijk signaal afgegeven over de verantwoordelijkheid van affiliate netwerken bij e-mail marketing. De netwerken zijn met adverteerders en publishers mede verantwoordelijk voor het verzenden van de e-mailberichten. ACM onderzoekt op dit moment diverse andere affiliate netwerken.

Om adverteerders voor te lichten over de regels rond spam scherpt de organisatie voor online marketing DDMA haar richtlijn voor e-mail marketing aan. De vernieuwde richtlijn gaat in op het versturen van commerciële e-mails als de adverteerder gebruikmaakt van adressenbestanden van derden.