Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt boete op voor overtreding spamverbod

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Daisycon B.V. beboet voor haar betrokkenheid bij het op grote schaal versturen van spamberichten. Daisycon was als affiliate netwerk betrokken bij de verzending van in totaal ruim twee miljard ongevraagde commerciële e-mailberichten zonder dat de toestemming van ontvangers daarvoor is aangetoond. Daarnaast konden de ontvangers zich niet effectief afmelden voor de commerciële e-mails. Daisycon speelde bij het versturen van de spam als affiliate netwerk een centrale rol. De boete aan Daisycon voor overtreding van het spamverbod bedraagt in totaal EUR 810.000.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Met dit boetebesluit geven we een belangrijk signaal af: adverteerders, publishers en affiliate netwerken hebben elk een eigen verantwoordelijkheid om aan de spamwetgeving te voldoen. Spam is verboden omdat dit het vertrouwen van consumenten in elektronische communicatie beschadigt en voor ergernis en onnodige kosten zorgt. Daarom treden wij hiertegen op.” ACM heeft naast Daisycon B.V. ook twee leidinggevenden aansprakelijk gesteld voor een deel van de overtreding.

Achtergrond

ACM heeft eerder boetes opgelegd aan publishers en adverteerders wegens overtreding van het spamverbod. Nu beboet ACM ook een affiliate netwerk. ACM was bij een eerder onderzoek naar spam op de rol van Daisycon gestuit en is op basis daarvan dit onderzoek gestart. Een affiliate netwerk vormt dé schakel tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Door tussenkomst van het netwerk kunnen zij elkaar vinden en kan promotiemateriaal van adverteerders op een snelle manier worden verspreid onder een grote groep consumenten. Er zijn tussen de tien en vijftien van deze affiliate netwerken actief in Nederland. Naast de adverteerders en publishers kunnen ook affiliate netwerken ervoor verantwoordelijk zijn dat op een juiste manier toestemming is verkregen voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten. ACM gaat ook andere affiliate netwerken op deze verantwoordelijkheid aanspreken.

ACM ontving veel klachten van consumenten, onder andere via www.spamklacht.nl, die commerciële berichten ontvingen waarvoor zij geen toestemming hadden verleend en waarvoor zij zich niet goed konden afmelden. Het is voor consumenten vaak niet duidelijk hoe zij in de adressenbestanden terecht zijn gekomen of waarom zij de berichten ontvangen. Daarnaast vinden consumenten het hinderlijk dat zij ondanks afmelding voor de berichten vergelijkbare e-mails blijven ontvangen. In deze zaak werden de adressen onder andere verzameld via enquêtes als de ‘Nationale Voordeel Enquête’ en ‘Nationale Consumenten Enquête’.

Daisycon heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit.

De boete werd al op 4 oktober 2013 opgelegd aan Daisycon. Omdat Daisycon de rechter had verzocht de publicatie tegen te houden, kon ACM het besluit niet eerder publiceren. Op 24 september 2014 heeft de voorzieningenrechter besloten dat het besluit mag worden gepubliceerd.