Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt lagere toegangstarieven KPN en Glaspoort vast om concurrentie voor snel internet te stimuleren

KPN en Glaspoort hebben een nieuw en verbeterd voorstel gedaan voor tarieven en voorwaarden voor toegang tot hun glasvezelnetwerk. Die toegang is bedoeld voor aanbieders van internettoegang zonder eigen netwerk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat met de aangepaste toezeggingen gezonde concurrentie op de markt voor snel internet wordt gestimuleerd. Ook is er nu voor langere tijd zekerheid over de toegangsvoorwaarden en dat is goed voor bedrijven die willen investeren. Daarom heeft de ACM het voorstel van KPN en Glaspoort bindend verklaard. Dat betekent dat de ACM toezicht houdt op de naleving van deze nieuwe voorwaarden en tarieven, die vandaag ingaan en waar KPN en Glaspoort zich tot 2030 aan moeten houden.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “De uitrol van glasvezel door heel Nederland is belangrijk omdat daardoor snel internet voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar wordt. Daarbij moet er ook voldoende concurrentie zijn zodat mensen de beste kwaliteit voor een goede prijs krijgen. Tegelijkertijd is voor de uitrol van belang dat de spelregels duidelijk zijn zodat op die basis bedrijven kunnen investeren. Met het laatste voorstel van KPN en Glaspoort worden beide doelen bereikt en daarom hebben we het bindend verklaard.”

Risico’s voor gezonde concurrentie

De ACM ziet zonder deze voorstellen risico’s voor de concurrentie op de markt voor snel internet. Onderzoeken van de ACM wijzen erop dat de huidige, niet gereguleerde toegangstarieven van KPN en Glaspoort zo hoog zijn, dat er te weinig ruimte is voor gezonde concurrentie op hun netwerken. Dat kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Die kiezen ook minder vaak voor hoge snelheden wanneer deze veel duurder zijn dan lagere snelheden.

Nieuw voorstel na reacties marktpartijen

De ACM heeft vorig jaar gewezen op de risico’s die zij op basis van de onderzoeken ziet. Naar aanleiding daarvan stelden KPN en Glaspoort in april voor om lagere tarieven en aangepaste voorwaarden te hanteren voor bepaalde vormen van toegang tot hun glasvezelnetwerken. Deze voorstellen heeft de ACM op 15 april geconsulteerd in de markt. Verschillende telecomaanbieders hebben bij de ACM kritische opmerkingen ingediend. KPN en Glaspoort hebben daarna een nieuw voorstel gedaan.

Dit leidt ertoe dat de tarieven voor de toegangsvormen waar het nieuwe voorstel over gaat nu in alle situaties daadwerkelijk dalen. KPN en Glaspoort hebben daarnaast de indexering van de toegangstarieven gematigd, zodat deze slechts in beperkte mate de huidige hoge inflatie volgt. Voor verdere details van het nieuwe voorstel verwijst de ACM naar het besluit en de lijst met vragen en antwoorden die bij dit nieuwsbericht zijn gepubliceerd. De ACM is van oordeel dat er met het nieuwe voorstel voldoende mogelijkheden zijn voor telecomaanbieders om duurzaam en effectief te concurreren door toegang tot de glasvezelnetwerken van KPN en Glaspoort.

Marktanalysebesluit

Het onderzoek ten behoeve van het marktanalysebesluit, dat de ACM eerder dit jaar had aangehouden vanwege de toezeggingen van KPN en Glaspoort, wordt in het najaar afgerond. In een marktanalysebesluit kan de ACM verplichtingen opleggen aan een partij met een dominante positie, bijvoorbeeld om de tarieven voor netwerktoegang te verlagen. Bij het onderzoek kijkt de ACM of verdergaande regulering nog noodzakelijk is, gelet op de verbeterde toegangstarieven en -voorwaarden waar KPN en Glaspoort al aan gebonden zijn voor de komende acht jaar. In de marktanalyse gaat de ACM vooralsnog uit van de werkhypothese dat er geen aanleiding meer is voor aanvullende regulering van KPN en Glaspoort. De ACM zal de onderzoeksresultaten met alle betrokken partijen delen en om hun mening vragen voordat zij een definitief besluit neemt.