Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit toezeggingen glasvezelnetwerken KPN en Glaspoort

De ACM is medio 2020 onderzoeken gestart om te beoordelen of regulering van toegang tot vaste netwerken noodzakelijk is op grond van de Telecommunicatiewet en/of ingrijpen nodig is op basis van de Mededingingswet.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de ACM KPN en Glaspoort laten weten dat de ACM marktrisico’s ziet door hun tarieven en voorwaarden voor toegang tot hun glasvezelnetwerken, die de concurrentiemogelijkheden van andere marktpartijen beperken. Om dit mogelijke marktprobleem weg te nemen, hebben KPN en Glaspoort toezeggingen voorgelegd en aan de ACM verzocht om deze bindend te verklaren.

De ACM heeft het voornemen om de toezeggingen bindend te verklaren, omdat deze de door de ACM voorziene marktrisico’s ondervangen.

In juli 2021 heeft de ACM aangekondigd dat haar onderzoeken ook voldoende aanleiding geven voor een marktanalysebesluit. De ACM heeft vervolgens medegedeeld dat zij dit ontwerp-marktanalysebesluit naar verwachting eind maart 2022 zou publiceren. Indien de ACM de toezeggingen bindend verklaart, kan dit ook gevolgen hebben voor dit reguleringsonderzoek, maar dat wordt nog door de ACM beoordeeld.

Het ontwerpbesluit wordt met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Algemene wet bestuursrecht afd. 3.4) voorbereid. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 mei 2022 hun zienswijze naar voren brengen. Gedurende deze periode ligt het ontwerpbesluit ter inzage op het kantoor van de ACM. Indien u inzage wenst kunt u contact opnemen met de heer Armin Kiani Amnieh (%20Armin [punt] Kiani [punt] Amnieh [at] acm [punt] nl (Armin[dot]Kiani[dot]Amnieh[at]acm[dot]nl)). Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van “Ontwerpbesluit toezeggingen KPN en Glaspoort” (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326,  2500 BH Den Haag;  per e-mail: %20Toezeggingen2022 [at] acm [punt] nl (Toezeggingen2022[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Ontwerpbesluit tot bindendverklaring toezeggingen KPN en Glaspoort (PDF - 403.01 KB)
 

Bijlagen

Annex A - ODF FttH tarieflijst (PDF - 213.03 KB) Annex A - aanbod ODF backhaul FttH (PDF - 140.75 KB) Annex A - VULA PON prijslijst (PDF - 107.83 KB) Annex A - VULA PON amendement (PDF - 135.77 KB) Annex B - Glaspoort WBT lokaal tarieven (PDF - 86.03 KB) Annex B - Glaspoort amendement WBT lokaal (PDF - 102.36 KB) Annex C - Kwantitatief onderzoek naar de effecten van de toezeggingen op consumenten (PDF - 720.57 KB)