Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: betekenisvolle voorstellen KPN en Glaspoort voor goedkopere toegang glasvezelnet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van KPN en Glaspoort voorstellen ontvangen voor toezeggingen voor lagere tarieven en betere voorwaarden voor telecomaanbieders die toegang willen tot hun glasvezelnetwerken. De ACM ziet in deze voorstellen een betekenisvolle stap voor de telecommarkt en overweegt dan ook deze bindend te verklaren. De ACM streeft ernaar om medio april een ontwerpbesluit hierover voor te leggen aan de markt. Mede op basis van de zienswijzen van marktpartijen neemt de ACM een definitief besluit over de voorgestelde toezeggingen. In afwachting van haar definitieve besluit houdt de ACM alle onderzoeken naar toegang tot de netwerken van KPN en Glaspoort aan.

De ACM meldde in juli 2021 risico’s te zien dat de tarieven en voorwaarden die KPN voor toegang tot zijn netwerk hanteert het voor andere telecomaanbieders moeilijk maken om op de korte en lange termijn te concurreren met KPN. Daarom startte de ACM onder andere een marktanalyseonderzoek.

Sinds 2020 is de ACM enkele onderzoeken begonnen om te beoordelen of regulering van toegang tot vaste netwerken noodzakelijk is en of ingrijpen nodig is op basis van de Mededingingswet. De ACM heeft KPN en Glaspoort tijdens deze onderzoeken gewezen op de mededingingsrisico’s die zij voorziet. KPN en Glaspoort hebben daarna voorstellen ingediend voor toezeggingen die een verbetering inhouden van hun bestaande aanbod voor toegang tot hun glasvezelnetwerken. Dat aanbod is bedoeld voor telecomaanbieders die geen eigen netwerk hebben, waardoor ze afhankelijk zijn van toegang tot de netwerken van KPN en Glaspoort als ze internet-, televisie en telefoniediensten willen aanbieden aan alle huishoudens in Nederland.

Substantieel lager

“KPN en Glaspoort zetten hiermee een betekenisvolle stap, want de toegangstarieven die ze voorstellen zijn substantieel lager dan de huidige. Op basis hiervan gaan we de komende twee weken een ontwerpbesluit voorbereiden dat we aan de markt voorleggen”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Het gaat ons erom dat ook telecomaanbieders zonder eigen netwerk een goed en onderscheidend aanbod richting consumenten kunnen doen. Dat maakt snel internet voor iedereen toegankelijk tegen concurrerende voorwaarden en tarieven, ook op langere termijn.”

De voorstellen in hoofdlijnen

KPN stelt onder meer voor om het zogeheten ODF-aanbod (waar concurrenten alleen het laatste stukje glasvezel van de straatkast naar de abonnee huren van KPN) te vereenvoudigen naar één landelijk tarief, waarbij de lijnprijs voor concurrerende telecomaanbieders daalt met ruim 10 procent (van € 18,56 naar 16,56 euro per lijn). KPN stelt daarnaast voor om de VULA-tarieven op de glasvezelnetwerken die vanaf 2020 zijn aangelegd te verlagen met 10 à 30 procent, afhankelijk van de gekozen snelheid en de schaal van de afnemer. Het gaat hier om zogeheten virtueel ontbundelde toegang waar toegangsvragers vanaf een meer centrale plek toegang krijgen tot het KPN netwerk. KPN zal de komende acht jaar voor deze diensten een gematigde aanpassing van de consumentenprijsindex volgen.

Glaspoort stelt toezeggingen voor om met een aanbod te komen met lagere VULA-tarieven dan het bestaande aanbod. Dit aanbod geldt eveneens voor een periode van acht jaar, waarbij de tarieven een gematigde aanpassing van de consumentenprijsindex volgen.