Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen marktpartijen op het ontwerpbesluit tot bindendverklaring toezeggingen KPN en Glaspoort

Op 15 april 2022 is het ontwerpbesluit tot bindendverklaring toezeggingen KPN en Glaspoort ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen en hierop zijn 24 zienswijzen ingediend.

Deze partijen zijn: A2B Internet, Art of Automation, Asimo Networks, Business Communication Providers Alliance (BCPA), Broadcast Partners, Delta Fiber Nederland, Eurofiber, Fiber Carrier Association, Freedom Internet, GBL ict, IP Visie, Jonaz, M7, Message to the Moon, NLconnect, Stichting Fiber Overal, Signet en Breedband, T-Mobile, TriNed, Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR), VodafoneZiggo, XXX, Youca en Youfone.

De ACM heeft deze zienswijzen gedeeld met KPN en Glaspoort. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben KPN en Glaspoort hun toezeggingen op onderdelen aangescherpt en aangevuld. De samenvatting van de zienswijzen van partijen en de reactie van ACM daarop is toegevoegd aan hoofdstuk 8 van het besluit.

Youfone heeft verzocht om zijn zienswijze niet openbaar te maken.