Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: snelle uitrol glasvezelnetten die diverse internetaanbieders toelaten leidt tot voldoende concurrentie

Dankzij de snelle uitrol van glasvezelverbindingen, ook door onafhankelijke aanbieders, hebben consumenten en bedrijven in Nederland steeds meer keuze tussen verschillende aanbieders van snel internet tegen concurrerende prijzen. Bovendien zijn de glasvezelnetwerken open voor verschillende aanbieders. In de huidige situatie zijn daarom geen extra maatregelen nodig om de concurrentie op de markt voor snel internet te stimuleren. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de marktanalyse lokale internettoegang die zij ter consultatie op ACM.nl heeft gepubliceerd.

Uit de nieuwste Telecommonitor van de ACM blijkt dat het aantal glasvezelverbindingen fors is uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2023 is bij 450 duizend huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd tot aan de woning of de meterkast. Dit is de grootste toename in een kwartaal tot dusver gemeten. In totaal kunnen 6,14 miljoen huishoudens nu kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnet. De ACM verwacht dat dit aantal in korte tijd verder toeneemt zodat er binnen 3 jaar vrijwel overal in Nederland glasvezel is aangelegd.

Wie in een gebied als eerste glasvezel aanlegt, heeft daar een sterke concurrentiepositie. De uitrol van glasvezel door onafhankelijke bedrijven jaagt ook investeringen door gevestigde spelers aan. Daarnaast ontstaan er meer mogelijkheden voor spelers zonder eigen netwerk om ook snel internet aan te bieden. KPN en Glaspoort, die samen het grootste glasvezelnet hebben, hebben daar vorig jaar verlaagde tarieven voor toegezegd die doorlopen tot 2030. De ACM heeft deze tarieven bindend verklaard in een toezeggingenbesluit en ziet toe op de naleving. Hierdoor kunnen consumenten kiezen uit minimaal 2 verschillende aanbieders van zeer snel internet, en kan het merendeel van hen ook nog kiezen voor internet via de kabel.

Toezicht verandert

Manon Leijten, bestuurslid van ACM: “Dankzij de snelle uitrol van glasvezel met toegang voor andere spelers is er nu voldoende concurrentie. De meeste consumenten kunnen kiezen uit verschillende bedrijven voor snel internet tegen scherpe prijzen. Toegangsregulering is in deze situatie niet nodig en ons toezicht verandert daarmee van karakter. Wel blijven we de markt en de keuzemogelijkheden voor consumenten strak monitoren en houden goed in de gaten dat KPN en Glaspoort zich houden aan de tarieven van het toezeggingenbesluit. Ook zijn we alert op consolidatie in deze markt, want dat kan tot een ander beeld van de concurrentie leiden.”

De ACM heeft bij de marktanalyse nadrukkelijk rekening gehouden met de afspraken uit het toezeggingenbesluit waar de tarieven van KPN en Glaspoort in zijn vastgelegd en met de toegang die andere eigenaren van glasvezelnetwerken bieden. De ACM blijft toezicht houden op naleving van de afspraken en overige regels voor netwerkaanbieders. De gegevens die de ACM opvraagt bij marktpartijen worden elk kwartaal in de Telecommonitor gepubliceerd. De ACM kan opnieuw marktanalyses uitvoeren als daar aanleiding toe is.

Snel internet in Amsterdam

Naast het besluit over lokale internettoegang in heel Nederland heeft de ACM ook een besluit genomen over het verzoek van internetaanbieder YouCa om VodafoneZiggo te verplichten YouCa toegang te verlenen tot het kabelnetwerk in Amsterdam. Meerdere telecomaanbieders hebben concrete plannen om in Amsterdam glasvezel uit te rollen waar ze diverse internetaanbieders op toelaten. Op basis hiervan verwacht de ACM dat ook het merendeel van de Amsterdammers binnen drie jaar snel internet via glasvezel kan afnemen, net als elders in Nederland. Het is daarom niet nodig om te onderzoeken of verplichte toegang tot het Amsterdamse kabelnetwerk noodzakelijk is. De ACM had al eerder vastgesteld dat het praktisch niet uitvoerbaar is om YouCa via de duizenden straatkasten in Amsterdam toegang te geven tot het kabelnetwerk. De ACM ziet in de reacties op de consultatie geen aanleiding dit besluit te herzien en legt het ontwerpbesluit ter notificatie voor aan de Europese Commissie.