Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt besluit tot deregulering zakelijke netwerktoegang (HWT) voor aan Europese Commissie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan de Europese Commissie het voorgenomen besluit voorgelegd om de regulering in te trekken van de hoogwaardige zakelijke telecomdiensten die worden geleverd over het kopernetwerk van KPN. Dit is de laatste stap in de procedure van de marktanalyse hoogwaardige wholesaletoegang (HWT), die volgt op de consultatieronde onder marktpartijen. Uit deze consultatie is volgens de ACM gebleken dat de regulering van de hoogwaardige wholesaletoegang inderdaad kan worden ingetrokken.

In de HWT-markt leveren telecomaanbieders diensten met een hoge kwaliteit en zeer sterke betrouwbaarheid die zijn toegesneden op uitsluitend zakelijke eindgebruikers. Deze markt omvat geen diensten voor particuliere eindgebruikers. Om verwarring te voorkomen wijst de ACM erop dat HWT een andere markt is dan die van de zogenoemde lokale toegang, waar de ACM een afzonderlijke marktanalyse voor uitvoert.

Consultatie

Het voornemen om de HWT-markt te dereguleren heeft de ACM op 19 november 2020 ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. De respons hierop bevestigde het beeld dat er in de HWT-markt geen partijen meer zijn die beschikken over aanmerkelijke marktmacht (dat wil zeggen: een positie waarmee zij zich onafhankelijk zouden kunnen gedragen van concurrenten of afnemers, bijvoorbeeld door tarieven te verhogen of toegang te weigeren). De ACM heeft wel op basis van nader onderzoek de argumentatie van het besluit aangepast, maar dit heeft niet geleid tot een verandering van de conclusie dat de bestaande regulering op de markt voor HWT kan worden ingetrokken.

De Europese Commissie heeft een maand de tijd om te reageren op het besluit, waarna de ACM het besluit definitief maakt.