Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACM tot dereguleren zakelijke netwerktoegang (HWT) is definitief

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het besluit om de regulering van de markt voor hoogwaardige wholesaletoegang (HWT) in te trekken definitief. De Europese Commissie (EC) heeft het besluit van de ACM beoordeeld en er geen opmerkingen over gemaakt.

In de HWT-markt verlenen telecomaanbieders toegang tot hun netwerken aan andere telecomaanbieders. Deze specifieke soort toegangsdiensten hebben een hoge kwaliteit en zeer sterke betrouwbaarheid, en zijn toegesneden op uitsluitend zakelijke eindgebruikers. De regulering voor deze markt betrof alleen de toegang tot het kopernetwerk; de toegang tot het glasvezelnetwerk was al langer gedereguleerd.

“Uit onze marktanalyse kwam naar voren dat er in deze toegangsmarkt geen knelpunten bestaan die het gevolg zijn van te veel marktmacht bij één partij. Er wordt ook nog maar heel beperkt gebruik gemaakt van de gereguleerde toegang”, legt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM, uit. “We zien dat deze markt ook zonder regulering goed kan functioneren en daarom trekt de ACM in dit specifieke geval de regulering in. We blijven de ontwikkelingen op de zakelijke markt en deze toegangsmarkt natuurlijk wel nauwgezet volgen."

Marktanalyse lokale toegang

Intussen werkt de ACM ook aan een ontwerp marktanalysebesluit naar de zogenoemde markt voor lokale toegang. Dit gaat om toegang tot vaste telecomnetwerken waar partijen zonder eigen landelijk netwerk afhankelijk van zijn om internet-, televisie en telefoniediensten te kunnen aanbieden aan huishoudens en bedrijven. Deze marktanalyse richt zich met name op de vraag of de ACM de toegang tot de vaste telecomnetwerken van KPN moet gaan reguleren.

De ACM verwacht voor het eind van het eerste kwartaal van 2022 een ontwerpbesluit te publiceren. Dat staat vanaf dan minimaal zes weken open voor consultatie, zodat marktpartijen er hun visie op kunnen geven. Na het bestuderen van deze reacties beslist de ACM of regulering daadwerkelijk nodig is. Het marktanalysebesluit is in juli 2021 aangekondigd. Destijds was de verwachting dat de ACM het ontwerpbesluit dit najaar ter consultatie zou kunnen publiceren.

Empirische onderbouwing

“Uiteraard streven we ernaar om betrokken partijen zo snel mogelijk te laten weten of regulering van toegang tot vaste netwerken noodzakelijk is en zo ja: hoe”, benadrukt Manon Leijten. “Tegelijkertijd moeten we uiterst zorgvuldig te werk gaan. We hebben voor de marktanalyse een grote hoeveelheid gegevens verzameld over deze markt, die gebruikt wordt voor uitgebreide analyses. Daardoor kunnen we het ontwerpbesluit goed empirisch onderbouwen, maar het vergt wel meer tijd dan we aanvankelijk voorzagen.”