Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Definitief marktanalysebesluit hoogwaardige wholesaletoegang

Op 23 december 2021 heeft de ACM het marktanalysebesluithoogwaardige wholesaletoegang vastgesteld.

Waarom dit besluit?

Met dit besluit trekt de ACM de regulering in van hoogwaardige zakelijke telecomdiensten die worden geleverd over het kopernetwerk van KPN. De ACM constateert in het besluit dat er geen partijen meer zijn die beschikken over aanmerkelijke marktmacht waarmee zij zich onafhankelijk kunnen gedragen van concurrenten of afnemers, bijvoorbeeld door tarieven te verhogen of toegang te weigeren.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

Aan het besluit is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. De ACM heeft het besluit geconsulteerd bij marktpartijen De ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen en haar reactie in de ‘Nota van Bevindingen’ opgenomen. Het besluit is daarna genotificeerd bij de Europese Commissie. Op 16 december 2021 heeft de Commissie laten weten geen opmerkingen bij het besluit te hebben.

 

Documenten

Marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang (PDF - 1.28 MB)