Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp marktanalysebesluit hoogwaardige wholesaletoegang

Waarom deze consultatie?

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor Hoogwaardige wholesaletoegang. Momenteel is KPN verplicht om aan de concurrentie toegang te verlenen tot de koperdiensten die KPN levert op deze markt. Dergelijke toegang maakt het mogelijk dat zakelijke eindgebruikers kunnen kiezen tussen meerdere aanbieders van zakelijke telecomdiensten. Het specifieke kenmerk van deze diensten is dat ze een hoge mate van beschikbaarheid kennen en daardoor hoger geprijsd zijn dan de diensten die bijvoorbeeld consumenten afnemen. De ACM heeft onderzocht of het nodig is dat KPN toegang dient te blijven verlenen op deze markt.

De resultaten van dit onderzoek heeft de ACM in een ontwerpbesluit opgenomen.

In het ontwerpbesluit concludeert de ACM dat KPN op de markt voor hoogwaardige wholesaletoegang niet langer over aanmerkelijke marktmacht beschikt. Op basis van deze conclusie ziet de ACM geen aanleiding meer om op deze markt verplichtingen op te leggen aan KPN. 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het ontwerpbesluit? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een definitief besluit neemt.

Tot wanneer kan ik reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk donderdag 14 januari  2021.

Hoe kan ik reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag “Ontwerp marktanalysebesluit Marktanalysebesluit Hoogwaardige Wholesaletoegang”

per e-mail: Programma-MA@acm.nl

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is.

Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Ontwerp marktanalysebesluit hoogwaardige wholesaletoegang (PDF - 1.71 MB)