Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert marktanalyse hoogwaardige zakelijke telecomdiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een conceptversie van de Marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang (HWT) ter consultatie voor aan betrokken partijen in de markt voor zakelijke  telecomdiensten. Telecomaanbieders zonder een eigen volledig dekkend telecomnetwerk kunnen door HWT telecomdiensten leveren aan zakelijke eindgebruikers. In de marktanalyse stelt de ACM voor deze markt niet langer te reguleren, vanwege de toegenomen concurrentie op glas.

Omdat KPN beschikte over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor HWT, verplichtte de ACM KPN om toegang tot haar kopernetwerk te verlenen aan telecomaanbieders zonder eigen netwerk. Zij konden zo diensten met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid leveren aan zakelijke eindgebruikers.  Inmiddels zijn er meer mogelijkheden om toegang te krijgen via andere glasvezelnetwerken en zijn partijen minder afhankelijk van KPN geworden  Hierdoor is volgens de ACM regulering van HWT voor het kopernetwerk van KPN niet langer nodig. Telecomaanbieders zonder eigen netwerk kunnen in voldoende mate zelfafspraken maken met KPN over toegang tot het kopernetwerk of kunnen zakelijke eindgebruikers bedienen via de verschillende zakelijke glasvezelnetwerken in Nederland.

Reageren

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het conceptbesluit. De reacties worden meegenomen bij het vaststellen van het definitieve marktanalysebesluit.
Reageren kan tot uiterlijk 14 januari 2021. Deze reactie kan gestuurd worden naar Programma-MA@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag