Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Publieke aanbestedingen

Overheden zijn vak verplicht de inkoop van producten en diensten aan te besteden. Helaas leidt een aanbesteding niet altijd tot een eerlijke uitkomst voor de overheidsdienst en betrokken bedrijven. Bijvoorbeeld doordat bedrijven vooraf met elkaar overleggen om de uitkomst van de aanbesteding te manipuleren. Soms kan de concurrentie in een aanbesteding ook onbedoeld worden beperkt, bijvoorbeeld door de omvang van de aanbesteding. Of door de eisen die de aanbestedende dienst stelt. Het gevolg is dat de overheid meer belastinggeld moet uitgeven dan wanneer de aanbesteding goed zou zijn verlopen.

Rol ACM

ACM is alert op signalen over oneerlijke concurrentie bij publieke aanbestedingen. Dan kan ACM onderzoeken wat er precies aan de hand is. En betrokken bedrijven en personen beboeten als zij de mededingingsregels overtreden. ACM heeft tips voor overheidsdiensten om samenspanning tussen bieders zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor maken meer inschrijvende bedrijven een eerlijke kans en kunnen overheidsdiensten het beste resultaat halen uit hun aanbesteding.

Samenwerking met PIANOo

Aanbestedende diensten kunnen meer concurrentie mobiliseren door bij het formuleren van hun eisen bij aanbestedingen te letten op mogelijke gevolgen voor de mededinging. ACM werkt samen met PIANOo om aanbestedende diensten hierin te adviseren. PIANOo is het expertisecentrum aanbesteden van de overheid dat aanbestedende diensten helpt hun inkoop te professionaliseren door het geven van advies, instrumenten en praktische tips.

Uitkomst online consultatie

ACM heeft gedurende 6 weken 5 stellingen en vragen online gezet. Met name inkopers bij overheden hebben gereageerd. Daarnaast heeft ACM signalen binnengekregen over kartelvorming bij aanbestedingen in verschillende sectoren. ACM neemt deze signalen zeer serieus en roept aanbestedende diensten op hun vermoedens bij ACM te blijven melden. Over lopende onderzoeken kan ACM verder geen mededelingen doen.

Uit de reacties blijkt dat inkopers behoefte hebben aan marktkennis om hun aanbesteding goed te kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld informatie over welke partijen op een markt actief zijn en hoe vergelijkbare aanbestedingen zijn gegaan. ACM beschikt voor veel sectoren over openbare informatie door onderzoeken die zij doet bij de beoordeling van fusies en concentraties. ACM gaat bekijken hoe aanbestedende diensten kunnen profiteren van deze marktkennis.

Er is weinig respons gekomen op de vraag hoe inkopers een mogelijk kartel herkennen bij een publieke aanbesteding. Daarom gaat ACM bij een aantal aanbestedende diensten langs om te bekijken of er meer voorlichting rondom dit onderwerp nodig is.