Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consument in de zorg

De werking van de zorgverzekeringsmarkt, fusies tussen ziekenhuizen, verschuiving van verantwoordelijkheden voor de inkoop van zorg naar gemeentes, onnodig dure geneesmiddelen en fraudes met declaraties door zorgaanbieders. Dit zijn ontwikkelingen in de zorg die de consument direct dan wel indirect raken.

Rol ACM

De zorg heeft veel maatschappelijke aandacht. Onder meer omdat we allemaal veel betalen aan zorgkosten. Het doel van de ACM is om de consument optimale kansen en keuzes te geven op het gebied van zorg door op te treden tegen beperkingen van de concurrentie.

Samenwerkingsverbanden die optimale kansen en keuzes tot doel en resultaat hebben, zijn daarom goed voor de consument. De ACM vindt het belangrijk dat zorgaanbieders ruimte ervaren om samen te werken. Daar waar samenwerken niet zo zeer het consumentenbelang dient, maar vooral het belang van de zorgaanbieder zelf en daarmee leidt tot schadelijke effecten, kan de ACM ingrijpen. Met de online consultatie wilde de ACM vanuit de markt horen tegen welke problemen consumenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere stakeholders aan lopen en welke rol de ACM kan spelen bij het oplossen van die problemen.

Uitkomst online consultatie

De ACM heeft gedurende 6 weken 5 stellingen en 2 polls online gezet. Patiënten en zorgverzekeraars hebben slechts zeer beperkt deelgenomen aan de online discussie. Met name paramedici hebben met de ACM meegedacht over de consument in de zorg.

Volgens enkele deelnemers aan dit forum zijn er geen afspraken tussen zorgaanbieders die de patiënt in zijn vrije keuze belemmeren. Ook ervaren zij geen drempels om zich ergens als zorgaanbieder te vestigen. Wel staan (te) lage vergoedingen van verzekeraars kwalitatief goede zorg en investeringen in innovaties in de weg, aldus de paramedici. Zij gaven aan dat zorgverzekeraars vooral op prijs en niet op kwaliteit inkopen.

De stelling dat zorgaanbieders afspraken maken bijvoorbeeld over de verdeling van patiënten en diensten, die niet in het belang zijn van patiënten, werd niet herkend. Volgens de deelnemers zou de ACM zich vooral moeten bezig houden met het bevorderen van samenwerking tussen zorgaanbieders.

Vervolgstappen

Als dit in het belang is van de consument, vindt de ACM het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als hierdoor de kwaliteit van behandelingen verbetert. Of als de zorgkosten (en dus verzekeringspremies) omlaag gaan.

Over de samenwerking tussen ziekenhuizen heeft de ACM in 2013 de leidraad ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’ uitgebracht. Voor de eerstelijnszorg, GGZ, langdurige zorg en jeugdzorg gaat de ACM nu ook een dergelijke leidraad ontwikkelen. De reacties uit de consultatie van zelfstandige zorgaanbieders zoals logopedisten en fysiotherapeuten, neemt de ACM hierin mee. In deze leidraden wil de ACM duidelijkheid bieden over de initiatieven die zijn toegestaan, omdat zij in het belang van de patiënt zijn, en welke niet. De ACM verwacht in de loop van 2014 met deze leidraden naar buiten te komen.

Publicaties thema Consument in de zorg