Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onze Agenda

Onze agenda

Met de publicatie van haar agenda maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend op welke onderwerpen zij haar aandacht gaat richten. Daardoor weten mensen en bedrijven wat zij van ons kunnen verwachten. Maar we willen ook graag weten wat u van ons verwacht. Daarom staan wij na de publicatie van de agenda open voor reacties. Dit noemen wij de consultatieperiode. In deze periode gaan wij het gesprek aan met belanghebbenden over de onderwerpen op de agenda. Dit kan tijdens een rondetafelbijeenkomst, maar ook online via sociale media. Ook kunt u een melding maken van misstanden binnen deze thema’s. Uw input gebruiken wij dan weer bij de verdere aanpak van een thema.

Wat doet ACM nog meer?

Naast de thema’s op de ACM Agenda, doen we meer in het belang van mensen en bedrijven. Dit zijn zowel huidige als nieuwe taken. Niet alle problemen van morgen, hebben wij vandaag in ons vizier. Onvoorziene, actuele ontwikkelingen kunnen ook vragen dat we onze bevoegdheden inzetten om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.