Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wat doet de ACM tegen kartels?

Het opsporen van kartels

De ACM bestrijdt concurrentievervalsing. Wij sporen kartels op en pakken ze aan. Hiervoor doen wij kartelonderzoek.

Hoe sporen wij kartels op?

Wij hebben speciale teams die zich bezig houden met het vinden van aanwijzingen voor kartels. Dat doen zij onder andere door mensen uit verschillende sectoren te spreken en middels datascreening. Daarnaast gaan wij op zoek naar overtredingen op basis van concrete tips. Deze tips komen binnen via ons informatieloket, onze inlichtingeneenheid of van collega toezichthouders en opsporingsdiensten. Ten slotte kunnen bedrijven die zelf in een kartel zitten, hun overtreding bij ons melden. Als zij de eerste zijn, kunnen ze in ruil voor hun bekentenis en samenwerking vrijstelling van een boete krijgen. Dit noemen wij clementie.

Wat doen wij als we een kartel op het spoor zijn?

Wanneer we genoeg aanwijzingen hebben verzameld bekijken we of de ACM op moet treden en zo ja, hoe. De volgende stap is meestal een inval om meer bewijs te verzamelen van een eventuele overtreding.

Invallen bij een bedrijf of woning

Om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, kunnen wij bij bedrijven en woningen binnenvallen. Dit heet een bedrijfsbezoek. Een bedrijfsbezoek kan aangekondigd of onaangekondigd gebeuren. Bij een bedrijfsbezoek nemen we gegevens mee, zowel digitaal als op papier. We kunnen ook ruimtes verzegelen, zodat niemand het bewijs kan verstoren.

Gegevensonderzoek

De verzamelde gegevens worden op het kantoor van de ACM onderzocht. We zoeken dan uit of er sprake is van een overtreding.

Boete

Hebben wij voldoende bewijs gevonden dat er sprake is van een overtreding? Dan volgt meestal een boeterapport. De hoogt van de boete hangt af van de duur en de ernst van de overtreding. Boetes kunnen oplopen tot 40% van de totale omzet. En tot 900.000 euro voor elk van de betrokken leidinggevenden.