Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onze bevoegdheden

De bevoegdheden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze regels bepalen wat we mogen doen. Hoe we die bevoegdheden toepassen, hebben we in een aantal werkwijzen verduidelijkt.

Tipgevers en onderzoek

Veel onderzoeken start de ACM naar aanleiding van concrete tips. Deze tips kunnen via ACMConsuWijzer of het bedrijfsleven komen, maar ook via anonieme informanten. Wij kunnen niet alle tips onderzoeken, daarom maken we keuzes. Dat doen we op basis van ons prioriteringsbeleid. Als we een onderzoek starten, hebben onze medewerkers een aantal bevoegdheden. Onze medewerkers mogen:

  • plaatsen betreden
  • inlichtingen vragen
  • inzage vorderen en
  • gegevens meenemen

Dit geldt niet alleen voor bedrijfslocaties, maar ook voor woningen. Bovendien moet iedereen verplicht meewerken aan onze onderzoeken. Als wij correspondentie tussen advocaat en cliƫnt vinden, dan laten wij dit buiten het onderzoek (geheimhoudingsprivilege). Of dit nu op een advocatenkantoor of bij het bedrijf zelf gevonden is.

Waar nodig en gepast, haalt de ACM bij de uitoefening van haar wettelijke taken bovendien langs digitale weg gegevens binnen van websites op het internet. De ACM ontleent deze mogelijkheid aan haar algemene onderzoeksbevoegdheid op basis van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en titel 2 van hoofdstuk 5 van de Awb. De informatie die de ACM langs deze weg binnen haalt betreft uitsluitend publiek toegankelijke informatie, dus gegevens die voor een ieder zichtbaar zijn. Proportionaliteit en evenredigheid zijn voor ACM uitgangspunt, als ze deze bevoegdheid inzet.

Handhaving en publiciteit

Als bedrijven zich niet aan de regels houden, hebben wij een aantal juridische middelen tot onze beschikking om ze hier wel toe te dwingen. Overtredingen kunnen we met een boete bestraffen. Dit kan zowel een boete voor het bedrijf zijn, als voor betrokken personen. De boetehoogte hangt af van de ernst en de duur van de overtreding en specifieke omstandigheden in die zaak. Is er sprake van herhaalde overtredingen of belemmering van het onderzoek? Dan valt de boete hoger uit. Maar een boete kan ook lager uitvallen, bijvoorbeeld als gedupeerden een schadevergoeding ontvangen van de overtreder. Uiteindelijk gaat het erom dat de boete in verhouding staat tot de overtreding, en dat deze voldoende afschrikwekkend is. Niet alleen voor de overtreder zelf, maar ook voor andere bedrijven. Daarom maken wij de boetes die wij opleggen, bekend via onze website. Wij kunnen ook publiekelijk waarschuwen voor bedrijven die de consumentenregels overtreden. Daarmee willen wij voorkomen dat meer consumenten gedupeerd worden.